LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 35 odsek 10
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 35 odseku 10 sa za slová „jej doplnkovej hry“ dopĺňa čiarka a slová „prevádzkovania hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry a prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. f),“ . Odôvodnenie: Všeobecný zákaz tipovania počas dní vymedzených zákonom možno považovať za kontraproduktívny, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že počas dní „bez tipovania“ prichádza štátny rozpočet o značné finančné prostriedky, ktoré by inak získaval z odvodov, a súčasne hráči hazardných hier sa počas týchto dní môžu zúčastňovať nelegálnych zahraničných hazardných hier dostupných na území SR. S ohľadom na vyššie uvedené sa navrhuje aby sa zákaz vyplývajúci zo zákona nevzťahoval na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorom sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardnej hry a prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. f).