LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. III, bod 2
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zásadné pripomienky k čl. III. Návrhu zákona
 
15.V čl. III, bod 2, (§ 230, ods. 2) navrhujeme doplniť:
„spočívajúce priamo v napomáhaní prevádzkovania hazardných hier“ 
 
Odôvodnenie:
 
Navrhujeme kvôli právnej istote a spravodlivosti  upresniť povahu činnosti, ktorá je vykonávaná pre osoby porušujúce zákon prevádzkovaním hazardnej hry bez licencie.