LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, bod 70
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V bode 70, § 35a, ods. 5 navrhujeme nahradiť slová „blízka osoba je povinná“ slovami  „lekár osoby, trpiacej chorobou patologického hráčstva je povinný“.
 
Odôvodnenie:
 
Ide o medicínsky indikovaný postup, preto táto povinnosť musí byť v rukách lekára indikujúceho chorobu.