LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, bod 70
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 70, § 35a, ods. 2 písm. c) navrhujeme vypustiť slová „a o ich vylúčenie požiadala blízka osoba.“ 
 
Odôvodnenie:
 
Domnievame sa, že aj keď takáto osoba nemá blízku osobu musí byť chránená vzhľadom k svojej chorobe.