LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, § 35
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť nový bod 63 za pôvodný bod 62 (ostatné body sa primerane prečísľujú) , ktorý znie: 63. V § 35 ods. 11 sa vypúšťajú slová: „s výnimkou ich prevádzkovania v herni,“ 
 
Odôvodnenie:
Ochrana mladistvých vyžaduje, aby boli čo najmenej vystavení riziku hazardu.