LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl, I, bod 53
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 53 (§ 27) navrhujeme vypustiť slová: na základe podnetu orgánu dozoru.
 
Odôvodnenie:
 
 
Obmedzenie práva odňať licenciu iba na podnet orgánu dozoru považujeme za neúplné a nevhodné. Orgán, ktorý rozhoduje môže rozhodovať aj na základe podnetov iných orgánov či svojej vlastnej činnosti.