LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, bod 52
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť bod 52.
Odôvodnenie: Pôvodná formulácia umožňovala odmietnuť udelenie licencie ak nie sú splnené podmienky v § 20 a 21 zákona v tomto znení môže ministerstvo odmietnuť udelenie licencie iba ak nie sú splnené podmienky opísané v § 21, ods. 5 a 6. Považujeme za potrebné ponechať pôvodný rozsah podmienok: Napr. podmienku stanovenú v § 21, ods. 7 (7) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj
a) počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,
 
b) adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,
 
c) vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier.