LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, bod 46
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť text bodu 46. 
 
Odôvodnenie:
 
 
Ide o jasný krok v prospech hazardu a proti petíciám občanov ktorí sa sťažujú.  Odoberá sa právo obciam reagovať na zmenu situácie v obci vyjadrením vo primeranom čase podľa súčasného ods.15): Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety.