LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZR (Aliancia za rodinu)
Pripomienka k: čl. I, bod 8
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 8 navrhujeme doplniť za slová „pre neudelenie individuálnej licencie.“ vetu: Individuálnu licenciu však nie je možné udeliť, ak je v obci prijaté všeobecne záväzné nariadenie podľa  § 10 ods. 4 písm. c), ktorým je obmedzené prevádzkovanie hazardných hier a udelenie individuálnej licencie sa žiada aj na obdobie, v ktorom bude všeobecne záväzné nariadenie podľa  § 10 ods. 4 písm. c) účinné.
 
Odôvodnenie
 
Spresnenie navrhované predkladateľom, že len prerokovanie petície nemôže byť dôvodom na neudelenie licencie chápeme avšak prijaté všeobecne záväzné nariadenie hoci jeho účinnosť je stanovená neskôr by malo rešpektované pri vydávaní licencii a ich časovom období a má  byť efektívnou prekážkou na udeľovanie nových licencií do budúcnosti na časové obdobie, keď už nebude povolené prevádzkovanie hazardných hier.