LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 54 (§ 29 odsek 2)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 54 (§ 29 odsek 2) sa vypúšťajú slová „štátnej lotérie“ a opravuje sa zdvojené číslovanie, tak že posledné body „a) a b)“ sa označujú „c) a d)“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava reflektuje zmeny vyplývajúce z vyňatia pojmu hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu z legálnej definície pojmu štátna lotéria a zároveň sa odstraňuje chyba v číslovaní.