LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 102, v časti §58m odsek 14
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V novom znení § 58m navrhujeme v odseku 14 upraviť dobu odkladu prechodného ustanovenia od 01.01.2020. Zároveň v dôsledku odôvodnenia k úprave bodu 68. vlastného materiálu navrhujeme vypustiť odsek 15 a nasledujúce odseky prečíslovať

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava.