LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod číslo 68
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje formulovať uvedené ustanovenie nasledovne:

„(22)  Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve hracie miesta. Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej 10 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 10 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest.“

Odôvodnenie:

Najmä v menších prevádzkach herní je problematické umiestniť 15 takýchto zariadení, preto navrhujeme znížiť ich počet na 10 kusov. Množstvo gastronomických prevádzok má značnú časť svojich tržieb postavenú na príjmoch z nájmov časti priestorov vyčlenených na prevádzku takýchto zariadení a pokiaľ by z kapacitných dôvodov nebolo možné takéto priestory využívať naďalej, viedlo by to aj k likvidácii gastronomických prevádzok samotných, ktoré by sa stali výpadkom takýchto príjmov ďalej nerentabilné. Okrem toho navrhujeme ďalej zrušiť ustanovenie týkajúce sa prevádzkovania stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu v herni, nakoľko by v takomto prípade gastronomické zariadenia prišli takisto o časť príjmu z prenájmu plochy ako aj o časť klientov, ktorí vyhľadávajú stávkový terminál práve v ich prevádzke. Zároveň presun stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu výlučne do herne by znamenal, že by sa tipujúci stretli aj s iným typom hazardu, čo nie je pri zachovaní právnej úpravy v nezmenenom stave bezprostredne nevyhnutné.