LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje vložiť do čl. I., nový novelizačný bod v nasledovnom znení:

„,V §10 odsek 5 znie: „Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 4 písm. c) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci preukázateľne a sústavne narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“

Odôvodnenie:
RÚZ navrhuje do §10 odseku 5 (pôvodný odsek 6) vložiť slová preukázateľne a sústavne. Požiadavku preukázateľného a sústavného narušenia verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier bude možno preukázať napr. opakovaným zasahovaním mestskej, alebo štátnej polície v herniach. Petícia obyvateľov obce musí byť založená na preukázaných skutočnostiach a musí ju podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Táto zmena ochráni aj iné typy podnikania v oblasti gastronomických služieb tak, aby nedošlo k zneužitiu všeobecne záväzných nariadení prijatých na území jednotlivých miest a obcí napríklad na uzavretie kaviarní, klubov, reštaurácií a pod.