LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 22 odsek 4
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 22 odseku 4 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:
„j) päť rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu.“. Odôvodnenie: V dôsledku otvorenia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu pre súkromnoprávne subjekty, ako aj z dôvodu zachovania jednotnosti zákonnej úpravy, sa navrhuje vymedziť dĺžku obdobia, na ktorú je udeľovaná individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu.