LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 21 odsek 12
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 21 odseku 12 sa za slová „individuálna licencia udelená“ dopĺňajú slová „s výnimkou údajov v § 20 ods. 5 písm. d), e), § 20 ods. 6 písm. d)“. Odôvodnenie: Z dôvodu nadmernej administratívy sa navrhuje ustanoviť výnimku z oznamovania vybraných údajov a skutočností, ktoré sú z časového hľadiska premenlivé, resp. ťažko určiteľné. Zavedenie navrhovanej povinnosti by mohlo mať za následok absurdné dokladovanie skutočností ako napríklad materiálno-technické zabezpečenia, ktoré sú z hľadiska frekvencie často sa meniace. To isté možno konštatovať aj o povinnosti predkladať zmeny týkajúce sa počtu zamestnancov, ako aj povinnosti predkladať návrh obchodno-finančného plánu.