LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 43 (§ 20b ods. 4)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Čl. I bod 43 (§ 20b ods. 4) sa vypúšťa, § 20b ods. 4 písm. e) sa vypúšťa. Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená d) až h). Odôvodnenie: Reagujúc na neprimerané zvýšenie administratívy v dôsledku požadovania dokumentácie o skutočnostiach často sa meniacich, navrhujeme vypustiť predmetnú povinnosť zo zákonného ustanovenia, nakoľko predmetné ustanovenie významne a nedôvodne zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie licencie.