LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: K čl. V
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa dôvodovej správy navrhovaným ustanovením poskytovateľ platobnej služby bude oprávnený nevykonať platobnú operáciu, ak sa určité údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe bez licencie nachádzajú na zozname zakázaných ponúk. V navrhovanom znení však uvádza, že poskytovateľ „neposkytne“ platobné služby alebo „nevykoná“ platobnú operáciu – z čoho vyplýva, že ide o povinnosť a nie o oprávnenie poskytovateľa platobných služieb.