LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: K čl. I, bod 102, § 58m ods. 18
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pokiaľ mal zákonodarca pod pojmom platobné služby a platobné operácie na mysli celý rozsah platobných služieb a platobných operácií tak, ako je definovaný v § 2 ods. 1 zákona o platobných službách (platobná služba) a v § 2 ods. 2 zákona o platobných službách (platobná operácia), bolo by potrebné na odstránenie akýchkoľvek pochybností uviesť aj v samotnom zákone o hazardných hrách pri týchto pojmoch odkaz  na tento osobitný predpis, aby bolo zrejmé, aké všetky typy platobných služieb a aké typy platobných operácií je povinná banka neposkytnúť k platobnému účtu.
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, je však nevyhnutné jasne definovať, čo sa myslí neposkytnutím platobnej služby alebo nevykonaním platobnej operácie vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý sa nachádza na zozname zakázaných ponúk (viď. pripomienka k čl. V)