LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: K čl. I, bod 25, §15b ods. 6
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Je potrebné presne určiť, aké konkrétne údaje o identifikácii používateľa platobných služieb, ktorý je dozorovaným subjektom a aké informácie o tomto používateľovi je orgán dozoru oprávnený pri výkone dozoru vyžadovať od poskytovateľa platobných služieb a na aký účel môžu byť tieto údaje orgánom dozoru použité. Ide o informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva a poskytovanie týchto údajov bez súhlasu klienta konkrétnym subjektom je podrobne upravené v § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách, ktorý presne vymedzuje subjekty, ktorým je banka povinná tieto údaje poskytnúť a aj na aké účely môžu byť poskytnuté. Orgán dozoru (FR SR) a ani účel, na ktorý môžu byť tieto údaje poskytnuté (výkon dozoru nad zakázanými ponukami) v § 91 ods. 4 zákona o bankách uvedený nie je, preto by bolo potrebné novelizovať i toto ustanovenie zákona o bankách.