LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: K čl. I, bod 25, § 15b ods. 3 písm. a) až d) ako aj § 15b ods. 7
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zo znenia nie je zrejmé, či budú informácie zverejnené podľa bodov a) až d) neobsahujúce informácie v bodoch e) a f) záväzné aj pre poskytovateľov platobných služieb. Keďže iba na základe písm. a) až d) nie je možné jednoznačne identifikovať príjemcu, resp. platiteľa, ktorý je subjektom prevádzkujúcim alebo propagujúcim zakázanú ponuku, navrhujeme znenia upresniť.
V tejto súvislosti je potrebné taktiež upresniť, čo sa chápe pod pojmom identifikácia zakázanej ponuky v písm. d) v prípade, že nebudú zverejnené údaje podľa písm. e) a f).