LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 20 odsek 2
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 20 odsek 2 sa dopĺňa o písmeno h), ktoré znie:
„h) 331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu.“.
Odôvodnenie:
V dôsledku otvorenia prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom internetu pre súkromnoprávne subjekty, ako aj z dôvodu zachovania jednotnosti zákonnej úpravy, sa navrhuje vymedziť výšku základného imania žiadateľa licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu.