LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Čl. I, bod 25, § 15b ods. 2
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Z tohto ustanovenia vyplýva povinnosť pre orgán dozoru, avšak nie je z neho zrejmé, kedy presne bude zoznam zverejňovaný, a v akom časovom horizonte je povinný subjekt sa zverejneným zoznamom riadiť. Technicky nie je možné zabezpečiť okamžitú implementáciu. Považujeme za nutné špecifikovať časový horizont na aktualizáciu údajov, v ktorom najneskôr sa musí povinná osoba začať riadiť zverejneným zoznamom do ďalšieho pondelka od zverejnenia zoznamu. 
Ďalej nie je jasné, či bude orgán dozoru zverejňovať zoznam každý pondelok v kalendárnom mesiaci, alebo len v pracovné dni, ktoré pripadnú na pondelok. Bude sa v prípade nepracovného dňa postupovať spôsobom, že orgán dozoru zverejní zoznam najbližší nasledujúci pracovný deň? 
Považujeme za potrebné upresniť, v akom formáte by mal byť zverejnený zoznam zakázaných ponúk, resp. v akom formáte a v akom tvare by mali byť uvedené jednotlivé údaje v zozname zakázaných ponúk. Navrhujeme zadefinovať taký formát a tvar, ktorý by poskytovateľom platobných služieb umožnil spracovať tento zoznam v informačných systémoch a databázach poskytovateľa automaticky (napr. csv, txt, html a pod).
V nadväznosti na uvedené sme toho názoru, že pre účely implementácie navrhovaných predpisov do praxe by bolo potrebné vytvoriť presnú metodiku procesu. Potrebu metodického usmernenia vidíme aj v tom, že deň zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk orgánom dozoru - 01.01.2018, je totožný s dňom, od ktorého je banka povinná plniť si povinnosti v zmysle navrhovaných ustanovení.