LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 25 (§ 15a odsek 1)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 25 (§ 15a odsek 1) sa za slová „vykonáva dozor“ dopĺňajú slová „nad hazardnými hrami podľa §3 ods. 2 písm. b), d) a e)“.
Odôvodnenie:
Napriek nespochybniteľnému významu dozoru vykonávanému pod utajenou identitou je nevyhnutné právnu úpravu precizovať s ohľadom na zabezpečenie efektívneho výkonu predmetného dozoru. Z tohto dôvodu sa navrhuje dozor vykonávaný pod utajenou identitou vzťahovať len na situácie, kedy je výkon dozoru efektívne možný a spoločensky žiadúci. Predmetný návrh znenia plne reflektuje skutočnosť, že výkon dozoru pod utajenou identitou je svojou povahou vhodný a aj žiaduci pri tzv. tvrdom hazarde, t.j. hazardných hrách hraných v herniach (t.j.  podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) ako aj v internetovom online prostredí. Je preto legitímne, aby bol tvrdý hazard z pohľadu mravného vývoja mládeže týmto spôsobom kontrolovaný.