LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 12
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 12 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete10e) a verejné elektronické komunikačné služby10e)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e) znie:
„10e) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
Odôvodnenie:
Rozšírenie dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby v rozsahu plnenia povinností (napr. blokačné povinnosti) podľa tohto zákona.