LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 18 (§ 11 odsek 2 písmeno a) bod 2. )
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 18 (§ 11 odsek 2 písmeno a) bod 2. ) sa v odkaze na „§ 12 písm. d) až h)“ písmeno „h)“ nahrádza písmenom „i)“.
Odôvodnenie:
Úprava odkazu v súvislosti s rozšírením dozorovaných subjektov o poskytovateľov platobných služieb a podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby.