LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 56
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prípade, ak ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví rozsah technických noriem, v akom musí byť poverená skúšobňa akreditovaná, úrad upozorňuje, že je potrebné dodržiavať pravidlo nezozáväzňovania technických noriem, preto je potrebná ich citácia v poznámkach pod čiarou.