LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 8 (§ 3 odsek 3)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 8 (§ 3 odsek 3) posledná veta znie: „Prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier a zúčastňovanie sa hazardných hier zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry, na ktoré nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona, sa zakazuje.“.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa zakotviť explicitný zákaz aktívne sa zúčastňovať nelegálnych hazardných hier. Vyplatením výhry sa rozumie prijatie výhry z hazardnej hry do sféry dispozície hráča, t.j. získanie plnenia do rúk hráča, prípadne pripísanie výhry na platobný alebo iný účet hráča. Vyplatením výhry sa nerozumie pripísanie výhry na hráčsky účet hráča vedený nelegálnym prevádzkovateľom.