LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 102, § 58m ods. 13
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V 102. bode návrhu zákona v § 58m ods. 13 je potrebné slová „registri fyzických osôb“ nahradiť slovami „registri vylúčených osôb“. 
Odôvodnenie:  Vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v novo navrhovanom znení § 35 ods. 6 návrhu zákona (61. bod návrhu zákona), je potrebné vykonať uvedenú úpravu v 102. bode návrhu zákona.