LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 98, § 56 ods. 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V 98. bode návrhu zákona v § 56 ods. 2 písm. d) (po oprave označenia jednotlivých písmen ide o porušenie zákazu propagovať hazardné hry v rozpore so zákonom) navrhujeme slová „e) a f)“ nahradiť slovami „e), f) a i)“. 
Odôvodnenie:  Navrhovaná úprava súvisí s navrhovanou úpravou § 12 zákona uvedenou v 7. bode týchto pripomienok k návrhu zákona.