LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Asociácia stávkových spoločností SR (Asociácia stávkových spoločností Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 4 (§ 2)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 4 (§ 2) sa v § 2 písm. l) vypúšťajú slová „a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu“.
Odôvodnenie:
V dôsledku snahy liberalizovať a otvoriť oblasť hazardných hier pre súkromnoprávne subjekty sa navrhuje vyňatie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu spod legálnej definície pojmu štátna lotéria. Výsledkom takéhoto zásahu bude možnosť prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu nielen národnou lotériou spoločnosťou, ale aj súkromnoprávnymi subjektami.