LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 98, § 54 ods. 8
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V 98. bode návrhu zákona v § 54 ods. 8 navrhujeme za slová „ak úrok z omeškania“ vložiť slová „za všetky omeškania v danom kalendárnom roku“. 
Odôvodnenie: Precizovanie navrhovaného znenia daného ustanovenia.