LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 67, § 35 ods. 18
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V 67. bode návrhu zákona v § 35 ods. 18 navrhujeme pripojenú vetu uviesť v tomto znení: „Prevádzkovať a propagovať súťaže, hry a kvízy, ktoré nie sú síce hazardnými hrami podľa tohto zákona, ale ktoré vyvolávajú nebezpečenstvo zameniteľnosti alebo sú zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnej lotérii alebo ktoré využívajú princíp alebo podstatu hazardnej hry, ktorá je štátnou lotériou, sa zakazuje.“.
Odôvodnenie: Vzhľadom na snahy prevádzkovateľov hazardných hier obchádzať zákon a poskytovať hráčom hazardné hry, ktoré svojou podstatou predstavujú hazardnú hru, ktorá je podľa zákona považovaná za štátnu lotériu, navrhujeme precizovanie a doplnenie znenia § 35 ods. 18 zákona tak, aby sa minimalizovala možnosť prevádzkovať hazardné hry, ktoré sú nielen (priamo) zameniteľné s hazardnými hrami, ktoré sú považované podľa zákona za štátnu lotériu, ale ktoré čo i len vyvolávajú nebezpečenstvo zameniteľnosti alebo ktoré využívajú princíp danej hazardnej hry, ktorá je považovaná za štátnu lotériu.