LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 54, § 29 ods. 2 písm. b)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V 54. bode návrhu zákona v § 29 ods. 2 písm. b) navrhujeme slovo „problémové“ nahradiť slovom „nadmerné“.    
Odôvodnenie: Zosúladenie znenia s novo navrhovaným znením § 23 ods. 2 písm. b) návrhu zákona (48. bod návrhu zákona).