LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 25
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V 25. bode návrhu zákona v § 15b ods. 2 sme toho názoru, že slovné spojenie „každý pondelok v kalendárnom mesiaci“ je nadbytočné, ak by zverejňovanie malo byť vykonávané každý pondelok (potom by postačovalo aj slovné spojenie „každý pondelok“) alebo je uvedené slovné spojenie neúplné, ak by mal byť zoznam zverejňovaný v iných lehotách ako každý pondelok (napríklad, ak by mal byť zoznam zverejňovaný každý prvý pondelok, je potrebné použiť slovné spojenie „každý prvý pondelok v kalendárnom mesiaci“).