LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 22, § 14 ods. 4 písm. a)
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V 22. bode návrhu zákona v § 14 ods. 4 písm. a) navrhujeme za slová „výkonom dozoru“ vložiť slová „a prizvanej osobe“.
Odôvodnenie: Z dôvodu efektívneho vykonania činností prizvanou osobou pri vykonávaní dozoru, môže nastať situácia, kedy bude potrebné, aby prizvaná osoba bola oboznámená so skutočnosťami, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti podľa § 14 zákona.