LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 20, § 13 ods. 9
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V 20. bode návrhu zákona v § 13 ods. 9 navrhujeme za slová „dozorom na diaľku,“ vložiť slovo „pričom“.
Odôvodnenie: Gramatická úprava z dôvodu jednoznačnosti daného ustanovenia.