LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: čl. I bod 2, § 1 ods. 3
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V 2. bode návrhu zákona navrhujeme, aby znenie nového § 1 ods. 3 bolo uvedené v jednotnom čísle takto: 
„(3) Tento zákon sa vzťahuje na hazardnú hru dostupnú na území Slovenskej republiky.“. 
Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného znenia § 1 ods. 3 s návrhom definície hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky (6. bod návrhu zákona).