LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TIPOS (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)
Pripomienka k: §1 ods.1 zákona 171.2205 Z. z.
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V § 1 ods. 1 zákona navrhujeme toto znenie písmena a): „a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a propagovania hazardných hier,“.
Vzhľadom na navrhované zmeny v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) navrhujeme, aby v úvodných ustanoveniach zákona (predmet a účel zákona) bolo vyjadrené aj to, že predmetom úpravy v zákone nie sú len podmienky prevádzkovania hazardných hier, ale aj podmienky ich propagovania; navrhovaná úprava súvisí aj s navrhovanou úpravou znenia písmena f) v citovanom ustanovení zákona.