LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. III, bod 2 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame zvážiť opodstatnenosť § 230 ods. 2 návrhu zákona, keďže ide o ustanovenie, ktoré neopodstatnene kriminalizuje skupinu osôb, a to také, ktoré na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry bez licencie. Upozorňujeme, že žiadne právne predpisy neustanovujú napr. povinnosť zamestnávateľa – prevádzkovateľa hazardnej hry informovať uchádzača o zamestnanie pri podpise pracovnej zmluvy o tom, či danú licenciu má, či o ňu neprišiel a pod.