LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I, bod 61 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame upraviť § 35 ods. 6 návrhu zákona tak, aby bolo z uvedeného zrejmé, že stály dohľad v herni nevykonáva „jedna fyzická osoba“ počas celého prevádzkového času herne, ale, že dané ustanovenie, je v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, týkajúcich sa pracovného času.