LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I, bod 20 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame v dôvodovej správe, osobitnej časti uviesť k § 13 ods. 3 návrhu zákona, za aké konkrétne dôsledky spôsobené výkonom dozoru (aspoň príkladmo) osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba nezodpovedajú a z akého dôvodu.