LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k poznámke pod čiarou označenou ako 18ad):
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k poznámke pod čiarou označenou ako 18ad):
Požadujeme, aby sa poznámka pod čiarou viazala k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v registri vylúčených osôb ako celku, teda k § 35a a nie iba k § 35a ods. 5, ako je to v navrhovanom znení. Požadujeme zmenu textácie poznámky pod čiarou nasledovne: „zákon č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb je predmetom navrhovaného ustanovenia § 35a ako celku, je preto potrebné, aby sa v oblastiach, v ktorých sa neuplatní tento osobitný zákon, tu zákon č. 171/2005 Z. z., sa uplatnil v potrebnom rozsahu zákon č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.