LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3 písm. b) navrhovaného materiálu:
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 70. k § 35a ods. 3 písm. b) navrhovaného materiálu: 
Požadujeme zúžiť zoznam osobných údajov, ktoré sa do registra vylúčených osôb budú zapisovať. 

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
Podľa  § 6 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov je „prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím obsahom alebo rozsahom zodpovedajú účelu a sú na jeho dosiahnutie nevyhnutné“. Domnievame sa, že na účely dosiahnutia požadovaného účelu nie je nevyhnutné spracúvať aj rodné číslo, ktoré je presným identifikátorom dotknutej osoby a aj dátum narodenia dotknutej osoby. Požadujeme preto, aby sa zúžil zoznam osobných údajov tak, aby sa spracúvali iba nevyhnutné osobné údaje o dotknutej osobe, prípadne, aby sa zoznam spracúvaných osobných údajov doplnil tak, aby, ak je to možné, presná identifikácia osoby bola zabezpečená spracúvaním iných údajov, ako rodného čísla.
 
V prípade, ak je spracúvanie rodného čísla odôvodnené, nakoľko to z dôvodovej správy k tomuto bodu nevyplýva, navrhujeme zúženie zoznamu spracúvaných osobných údajov nasledovne: „rodné číslo ak je pridelené alebo  dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je“. Radi by sme opätovne dali do pozornosti potrebu zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov fyzických osôb a potrebu vypracovania bezpečnostného projektu podľa § 19 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.