LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: Odôvodnenie k bodom 75., 76., 77., 78.
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Prevádzkovanie hazardných hier je pôsobnosťou nielen štátu, ale aj miest a obcí, kde sa významne prejavujú negatívne vplyvy hazardných hier na život v komunite. ZMOS predkladá návrh na úpravu odvodov z hazardných hier, nakoľko už niekoľko rokov upozorňuje na neproporcionálne rozdelenie odvodu z hazardných hier medzi štátny rozpočet a rozpočty miest a obcí. Túto úpravu považuje ZMOS za odôvodniteľnú a spravodlivú, nakoľko sú to práve mestá a obce, ktoré musia riešiť negatívne vplyvy a a odstraňovať negatívne dopady spôsobené prevádzkovaním hazardných hier.