LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodu 76. návrhu zákona o hazardných hrách
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 37 ods. 1 písm. i) sa číslo „29“ nahrádza číslom „30“, číslo „26“ sa  nahrádza textom 26,5“ a číslo „3“ sa nahrádza textom „3,5“.