LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodu 75. návrhu zákona o hazardných hrách
Dátum vytvorenia: 03.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 37 ods. 1 písm. e) sa číslo „6“ nahrádza číslom „6,5“, číslo „5,5“ sa  nahrádza číslom „5,8“ a číslo „0,5“ sa nahrádza číslom „0,7“.