LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Zajac, Pavol, Ing.
Pripomienka k: MF.016141.2016-622 , LP.2016.745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171.2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1.
 V § 35 odsek 11,navrhujem doplniť v poslednej vete za slová :
„ ...vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež“ 
nový text :
„ , ubytovní mládeže a sakrálnych budov ( kláštorov, kostolov, synagóg, kaplnok, kalvárií, cintorínov, domov smútku a krematórií).
2. 
V § 35a v odseku 2 bol za písmeno c) doplnené nový text :
„d) voči ktorým je vedená exekúcia alebo konkurz fyzickej osoby.“