LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Doložka vplyvov neobsahuje informáciu o konzultáciách s podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a služby. V tejto súvislosti upozorňujeme, že podľa informácií zverejnených Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=10702) poskytovalo ku koncu roka 2015 v Slovenskej republike pevný širokopásmový prístup k internetu 807 podnikov. Všetky tieto podniky, pričom mnohé z nich patria do kategórie malých a stredných podnikov budú návrhom zákona dotknuté. Táto skutočnosť by mala byť predmetom analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.