LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Dôvodovej správe  Osobitnej časti k bodu 25 odporúčame v poslednej vete nahradiť slová „právnické osoby“ slovom „podnik“ v súvislosti s osobami vykonávajúcimi činnosti podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“  Podnik v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.  je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť, teda nejedná sa výlučne o právnickú osobu.