LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. V
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V texte poznámky pod čiarou č. 15a) v Čl. V odporúčame nahradiť slová ,,v znení neskorších predpisov“ slovami ,,v znení zákona...“ (číslo navrhovanej novely).